Nyheter

Årsstämma
2019-03-04
Årstämman för 2019 kommer att äga rum i Kvarnamålagården den 1 april.

Kampanj
2019-01-22
Kampanjen avslutades med att 19 fastigheter anslöt sig. Nu är vi över 100 medlemmar i föreningen.

©Kvarnamåla bredband