Personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

 • Personuppgiftsansvarige för föreningen är styrelsen. Kontaktinformation finns här på hemsidan.
 • Vi behandlar medlemmarnas personuppgifter för att kunna nå dem med information. Vi har samlat in uppgifter om medlemmarnas namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.
 • Personuppgifter ses kontinuerligt över så att de är korrekta. Gallring av personuppgifter sker senast ett år efter att medlem lämnat föreningen eller när personuppgifterna inte längre behövs.
 • Sparade personuppgifter är endast tillgängliga för styrelsens ledamöter. Digitalt skyddas uppgifterna genom inloggning med användarnamn och lösenord.
 • Som medlem har du rätt till att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen
 •  

  ©Kvarnamåla bredband